Arbete / process

Maria hår, Maria mantel

Arbete i hyttan

Tillverkning av champangeglas